Valvo syötin avulla – kaikkien parhaaksi

Myrkyttömien syöttien käyttäminen rotta- ja hiirikannan valvontaan on hyväksi kaikille – paitsi itse tuhoeläimille. Se on edullinen ja tehokas keino ja ehkäisee myrkkyjen joutumista lasten tai muiden eläinten ulottuville.

Print page

Tuholaiset, kuten rotat tai hiiret, eivät ole koskaan tervetulleita vieraita, eivät kotona eikä työpaikalla. Ne hiipivät rakennuksiin huomaamatta ja ennen kuin ensimmäinen tuhoeläin ehditään havaita, ongelma on yleensä jo melko laaja. Valvomalla jatkuvasti tuholaisille alttiina olevia kiinteistöjä voidaan välttää mittavia ongelmia ja vähentää samalla luontoon kohdistuvaa kuormitusta.

Jyrsijöiden valvonta myrkyllisten syöttien avulla on kallista ja hankalaa, puhumattakaan torjunta-aineiden aiheuttamista vaaroista muille kuin juuri rotille ja hiirille, sanoo Stefan Endepols Envu Professionalin tuotekehitysosastolta. Paras vaihtoehto tällöin on jyrsijöiden valvominen Envuin Harmonix Monotoring Pasten kaltaisen myrkyttömän syötin avulla. Hän toteaa, että rotanloukut on tarkastettava päivittäin, mikä tulee melko kalliiksi. Myrkyllisten syöttien käyttö paikoissa, joissa ei edes varmasti tiedetä olevan tuholaisia, saattaa altistaa muut eläimet vahingollisille aineille.

Käyttämällä ensin myrkyttömiä syöttejä saadaan hyvä kuva ongelman laajuudesta sekä rottien ja hiirien käyttäytymisestä kyseisessä rakennuksessa.
Syötti koostuu teepussin kaltaiseen pussiin pakatusta tahnasta. Maukas ja ravinteikas syötti houkuttelee hiiriä ja rottia, jotka syöttiä jyrsiessään jättävät siihen selkeät jäljet. Näin tuholaistorjuja saa hyvän käsityksen vastustajastaan ja ongelman laajuudesta.

Hän saa tietoa tuholaisten ruokailupaikoista ja tahnan sisältämä fluoresoiva aine näyttää myös miten jyrsijät rakennuksessa liikkuvat ja missä ne lepäävät, Endepols selittää. Käyttämällä ultraviolettivaloa pimeässä jyrsijöiden jätökset saadaan loistamaan sinisinä.

Myrkyttömien syöttien avulla saatujen tietojen perusteella voidaan aloittaa tehokkaampi torjunta. Sekä loukut että torjunta-aineet voidaan tällöin sijoittaa paikkoihin, joissa rottien ja hiirien tiedetään liikkuvan. Myrkyn valitsemista tässä vaiheessa puoltaa se, että tuhoeläimet ovat tottuneet syömään näillä paikoilla ja luottavat siihen, että siellä on tarjolla ravintoa. Sen vuoksi ne todennäköisesti jatkavat syömistä samoilla paikoilla. Myrkyllinen syötti maistuu ja näyttää samanlaiselta kuin myrkytön ja on yhtä ravinteikasta. Koska antikoagulantti vaikuttaa hiirissä ja rotissa vasta muutaman päivän kuluttua, ne ehtivät saada valitsemastaan syömäpaikasta elimistöönsä riittävän suuren annoksen – ja usein enemmänkin.

Joissakin ympäristöissä, kuten elintarvikkeita valmistavissa tehtaissa, tuholaistorjunta torjunta-aineilla ei ole sallittua. Näissä tiloissa on parempi täydentää myrkytöntä syöttiä loukuilla sen jälkeen, kun ongelman laajuus on ensin paikannettu ja analysoitu. Myrkyttömien syöttien avulla voidaan tarvittaessa myös osoittaa terveysviranomaisille, ettei tiloissa ole tuhoeläimiä. Jos syötit pysyvät parin viikon ajan koskemattomina, on saatu hyväksytty todiste siitä, ettei laitoksessa esiinny tällaisia ongelmia.