Tyoturvallisuus ja varoajat

Puhuttaessa varoajoista kyseessä ei ole ainoastaan itsemme suojaaminen tuotteita käytettäessä vaan myös muiden ihmisten sekä lemmikkien ja kotieläinten turvallisuus.

Print page

Tuotteen turvallisessa käytössä ei kyse ainoastaan torjuntaa tekevien työntekijöiden työsuojelusta vaan myös turvallisuudesta koskien muita ihmisiä sekä lemmikki- ja kotieläimiä. Varoajasta puhuttaessa ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta, sillä käsittelytapa, tuotteen koostumus, olosuhteet sekä käsitellyn alueen materiaalit vaikuttavat varoaikaan ja sen pituuteen. Torjuntaa aloittaessasi on otettava huomioon kaikki torjuntaan mahdollisesti vaikuttavat tekijät ja ennaltaehkäistävä mahdolliset ongelma- ja vaaratilanteet.

Valmisteiden erilaiset formulaatiot vaikuttavat niissä käytettävien apuaineiden ja muiden komponenttien haihtumiseen. Ulkoisien olosuhteiden huomioimisesta esimerkkinä voidaan mainita ilman kosteuden vaihtelut, jotka vaikuttavat haihtumisnopeuteen. Myös käsiteltäessä tehokkaasti ilmastoitua tilaa tilanne on erilainen kuin sisätiloissa, joissa on puutteellinen ilmanvaihto. 

Tuholaistorjujan tehtävänä on tutkia ja arvioida käsiteltävä alue ennen toimenpiteitä varmistaakseen, että torjunta-aineen käyttö ei ole ainoastaan tehokasta, vaan myös turvallista kaikille osallisille.

Mistä löydän tärkeimmät tiedot?

Ensisijaisesti kaikki tarvittavat tiedot ovat tuotteen myyntipäällyksessä (etiketissä). Lue myyntipäällys huolellisesti, erityisesti jos käytät valmistetta ensimmäistä kertaa tai tavalla, jota et ole käyttänyt aiemmin.

Myyntipäällys ja käyttöturvallisuustiedote

Tuotteen myyntipäällyksestä löytyvät yksityiskohtaiset tiedot koskien käyttötarkoitusta, torjuttavia tuholaisia, käyttömääriä sekä mahdolliset muut huomautukset koskien tuotteen käyttöä. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata aina annettuja ohjeita ja käyttömääriä. Käyttöohjeista löydät tarkemmat tiedot tuotteen laimentamisesta ja käytöstä, erityisesti hankalammille pintamateriaaleille. Tarkista myös varoitukset ja suojainohjeet ja noudata niitä.

Tuotetta koskevat varoajat löytyvät myös tuotteen myyntipäällyksestä. Osalle tuotteita varoaika määritellään tarkasti antamalla tietty aikamäärä esimerkiksi muodossa 4 päivää tai 4 tuntia. Toisille tuotteille puolestaan varoaika määritellään yleisemmin esim. ”käsiteltyyn tilaan ei saa mennä ennen käsittelyn kuivumista”.

Käyttöturvallisuustiedotteesta löytyvät tiedot koskevat ainoastaan laimentamattoman valmisteen koostumusta, säilytystä ja kuljetusta, joten siinä mainitut tiedot soveltuvat vain harvoin valmiille käyttöliuokselle. Kun kuljetat tai varastoit laimentamattomia valmisteita, on tärkeää noudattaa käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita. Käyttöliuosta koskevat tiedot ja rajoitukset löytyvät valmisteen myyntipäällyksestä.

Bayer suosittelee

Varoaikojen osalta noudata myyntipäällyksessä mainittuja varoaikoja. Ne ovat viranomaisten hyväksymiä ja perustuvat valmisteen rekisteröintiprosessissa käytettyihin yksityiskohtaisiin tuotetietoihin ja niiden noudattaminen on edellytys tuotteen turvalliselle käytölle.

Keskustele avoimesti asiakkaiden kanssa heidän huolenaiheistaan koskien käsittelyissä käytettävien valmisteiden turvallisuutta. Asiakkaat ovat kiinnostuneita kuulemaan heidän turvallisuuteen liittyvistä asioista.