Sumutus: Kuinka maksimoit käsittelyn tehon

Ammattilaisten käyttämistä hyönteisten torjuntatavoista tilojen sumutus on ehkä se, johon liittyy eniten epätietoisuutta. Kuitenkin tekniikka, jota käytetään sumutuksessa ja ULV laiteilla ei ole yhtään monimutkaisempaa kuin muissa tavallisimmin käytetyissä torjuntamenetelmissä. Syynä on ehkä se, että sumutuslaitteistoja ei käytetä yhtä usein kuin tavallisia paineruiskuja. Sumutuksella voidaan käsitellä isoja tiloja nopeasti ja menetelmä on todettu tehokkaaksi ja toimivaksi ammattilaisten käytössä.

Print page

Sumutuksen teho perustuu sumutuslaitteessa muodostuviin pieniin pisaroihin, joita sumutetaan runsaasti lyhyen ajan sisällä käsiteltävään tilaan. Näiden pisaroiden osuessa torjuttaviin hyönteisiin, ne saavat kuolettavan annoksen torjunta-ainetta.

Sumutus (terminen sumutus tai Ultra Low Volume) voi olla erittäin tehokas tapa torjua suuria määriä lentäviä hyönteisiä lyhyessä ajassa. Se on erittäin tehokas torjuttaessa esimerkiksi kärpäsiä ja suljetuissa tiloissa se on hyvin käyttökelpoinen menetelmä torjua varastotuholaisia. Koska käsittelyllä ei ole pitkäaikaista vaikutusta, se on toistettava 5-7 päivän välein, jotta torjunta olisi mahdollisimman tehokasta.  Oikein kalibroitu ja sopiva laite levittää pieniä määriä tehoainetta laajalle alueelle erinomaisin torjuntatuloksin. Sumutus soveltuu torjuntatavaksi esimerkiksi varastoissa ja maatalousrakennuksissa.

Perinteiset sumutusmenetelmät ovat terminen sumutus (jossa laitteen tuottama tiheä torjunta-ainepilvi näyttää sankalta sumulta) sekä Ultra Low Volume (ULV), jossa mekaaninen aerosolilaite hajottaa aineen hienojakoiseksi sumuksi.

ULV-laitteella pisarat muodostuvat kun torjunta-aine leikkautuu mekaanisesti kulkiessaan suuttimien läpi. Ylöspäin suunnattu suutin sumuttaa pisarat yläviistoon, jolloin ne laskeutuvat painovoiman avulla.

Termisestä sumutusta käytettäessä torjunta-aine höyrystyy sumulaitteessa korkeassa lämpötilassa, joka viileään ilmaan päästyään tiivistyy pisaroiksi. Suutin suunnataan alapäin ja torjunta-ainepisarat kohoavat ylöspäin lämpimän ilman mukana.

Sumutus IPM (Integrated Pest Management) -ohjelmassa:

  1. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet: Asiakkaasi tulisi ensisijaisesti estää hyönteisten pääsyn ruokaan, veteen tai mahdollisiin pesäpaikkoihin sekä puhdistaa pölyiset ja rasvaiset alueet. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat osa IPM-ohjelmaa, jossa niiden tarkoituksena on seurata hyönteisten määrää ja ehkäistä ongelmia ympäristön hallinnan avulla.

  2. Valmistelevat toimenpiteet: Tunnista torjuttava tuhohyönteinen ja arvioi tuholasten määrä ja levinneisyys. Tämän jälkeen tarkasta, ettei käsiteltävässä tilassa ole ihmisiä, eläimiä, ruokaa tai muuta, joka ei saa altistua torjunta-aineille. Varmista, että laitteet on kalibroitu oikein.

  3. Käsittelyn ajoitus – hyönteisten aktiivisuus: Koska sumutuksella torjutaan pääasiassa lentäviä hyönteisiä, on tärkeää, että käsittely tehdään aikana, jolloin hyönteiset ovat aktiivisimmillaan (lentävät) torjuntatehon maksimoimiseksi. Aktiivisuusaika vaihtelee hyönteisestä riippuen, mutta usein kärpäset ovat aktiivisimmillaan aikaisin aamulla tai myöhään iltapäivällä.

  4. Käsittelyn ajoitus – olosuhteet: Lämpötilaolosuhteet tulee ottaa huomioon sumutettaessa. Usein aamuin ja illoin tapahtuvat lämpötilanvaihtelut aikaansaavat sumutteen painumisen lattianrajaan, jolloin se ei leviä alueelle, jossa hyönteiset lentävät. Sumutusta tulisi välttää kuumina päivinä, jolloin konvektio rajoittaa tuotteen tehoa.

  5. Tuotevalinnat: Ihanteellinen tuote sumutukseen sisältää tehoainetta, joka toimii nopeasti pienillä käyttömäärillä ja soveltuu sumutukseen useammalla eri laitteella.  Lisäksi tuotteen myrkyllisyyden nisäkkäille tulee olla pieni, jolloin pienennetään riskiä ympäristölle, käsittelyn tekijälle ja muille ihmisille. Tehoaineella ei tulisi olla pitkä-aikaista vaikutusta, jotta muiden kuin kohde-eläinten altistuminen pinnoille jääneille pisaroille voidaan minimoida.

    Vaikka useat valmisteet ovat hiilivetypohjaisia ja vaativat mineraaliöljyohenteen, ovat jotkut uudet valmisteet vesipohjaisia liuoksia, joissa on haihtumista estävä teknologia. Tämä teknologia pitää tehoainepisarat toimintakykyisinä pidempään, jolloin aika, jolloin kohdehyönteiset voivat joutua kosketuksiin valmisteen kanssa pitenee. Ilman tätä teknologiaa vesipohjaiset formulaatiot muodostavat helposti haihtuvia pisaroita, mikä vaikuttaa pisaroiden kokoon ja tehoon.
  6. Ylläpitovaihe: Ennaltaehkäisevää käsittelyä ei suositella. Käsiteltävien tilojen säännöllinen seuranta on suositeltava menetelmä. Hyönteisten uudelleen ilmestymistä voidaan seurata mekaanisilla pyydyksillä.

Kärpäsiä torjuttaessa ihanteellinen pisarakoko sumutettaessa on 30 µm.

Yli 35 mikrometrin kokoiset pisarat eivät ole tehokkaita, sillä ne eivät säily ilmassa riittävän pitkään. Alle 5 mikrometrin kokoiset pisarat eivät helposti pääse kontaktiin lentävien hyönteisten kanssa.