Etsi

Protecting Tomorrow... Today

Envu kehittää tuotteita ja palveluita, jotka on suunniteltu edistämään hyvinvointia ja parantamaan elämänlaatua. Envu on sitoutunut kestävään kehitykseen kaikissa toiminnoissaan.

Print page
Children lying in grass S

Protecting tomorrow…Today

On Envuin visio, joka kertoo panostuksestamme globaaliin kestävään kehitykseen. Se on ohjenuoramme, jolle päivittäinen toimintamme ja strategiamme perustuvat.

Ymmärrämme, että voimme menestyä vain sitoutumalla kestävään kehitykseen pitkäaikaisesti. Tämä sitoutuminen ei koske vain tuotteitamme ja palveluitamme, vaan myös sitä miten toimimme toimittajiemme, jakelijoidemme ja asiakkaidemme kanssa. Kestävä kehitys ei ole uusi asia meille. Olemme aina ottaneet sen huomioon, kun olemme kehittäneet uusia innovaatioita ja ratkaisuja, joilla pyrimme parantamaan elämänlaatua ympäristövaikutuksia vähentäen.

Mitä on kestävä kehitys?

Kestävän kehityksen perusta on taloudellisten, ekologisten ja sosiaalisten näkökulmien huomioonottaminen. Se on taloudellisen toiminnan harjoittamista niin, että vastaamme tämän päivän vaatimuksiin vaarantamatta seuraavien sukupolvien tulevaisuutta. Se on toimintatapa, jossa talouskasvua edistetään ympäristöä kunnioittaen ja sen resursseja suojellen.

Tulevaisuuden visiomme

Noudatamme Envu-konsernin linjauksia kestävälle kehitykselle, joissa huomioidaan erityisesti

Vastuu ympäristöstä:

-    Ympäristön huomioiminen: Huolehdimme vastuullisesti tuotteistamme koko niiden elinkaaren ajan

-    Varmistamme turvallisuuden:

  • Käyttäjille kehittämällä uusia molekyylejä ja innovatiivisia formuloita.
  • Ympäristölle valmistamalla tuotteet Responsible Care –periaatteidemme mukaisesti ja kehittämällä tuotteita, jotka ovat turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä.

Yhteiskuntavastuu

Kumppanuutta ja kehitystä alan toimijoiden kanssa

  • Haluamme tuoda kestävän kehityksen osaksi päivittäisiä toimintoja
Teemme yhteistyötä julkisten ja yksityisten tahojen kanssa tavoitteenamme:
  • Edistää ihmisten ja ympäristön hyvinvointia
  • Tarjota uusimpia teknologioita
  • Edistää tuotteidemme vastuullista käyttöä teknisen tuen ja koulutuksen avulla

Taloudelliset näkökohdat

Suunnittelemme tulevaisuuttamme.
  • Panostamme jatkuvasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja olemme sitoutuneita tarjoamaan uusia kestäviä tuotteita, palveluita ja teknologioita vastaamaan asiakkaidemme odotuksia ja tarpeita.
Me edistämme:
  • Tutkimusta ja kehitystä kaikilla tasoilla
  • Yhteistyötä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa parantaaksemme tehokkuutta ja tuottavuutta
  • Työtä kestävän kehityksen hyväksi